دپارتمان محیط زیست

  • سنجش آلاینده های زیست محیطی(گاز و غبار دودکش، صدا، اگزوز خودرو و منابع سیار)

  • مشاوره، بررسی، طراحی، بهره برداری و اجرا و نگهداری در زمینه تصفیه خانه فاضلاب شهری، بیمارستانی و صنعتی

  • مشاوره، بررسی، طراحی و اجرا در زمینه مدیریت پسماندهای صنعتی و عادی

  • دفع آفات، مبارزه با حشرات و جوندگان موذی، ضدعفونی اماکن خانگی، عمومی و صنعتی