دپارتمان ایمنی

  • ایمنی برق(اندازه گیری مقاومت، اتصال و همبندی سیستم ارت)

  • ایمنی دیگ های بخار و ظروف تحت فشار

  • ایمنی جرثقیل ها، بالابرها و آسانسورهای صنعتی

  • ارزیابی و تست سیستم های اعلام و اطفاء حریق

  • ارائه سیستم ها و راه حل های ایمنی در محیط کار

  • ایمنی ساختمان

  • ایمنی معدن

  • آموزش عمومی ایمنی کار

  • خدمات فروش و تأمین لوازم ایمنی و حفاظت فردی