02146897409/09120949369 / 982146897432+/09120536831

جهت تماس می توانید بصورت سیستمی و یا تلفنی با ما تماس حاصل نمایید.

 

ساعات تماس بصورت تلفنی :

۹ الی ۱۸

تماس بصورت سیستمی

۲۴ ساعته

تهران - شهر قدس - میدان آزادی(سرقنات).بین عالمی و سجاد.بن بست آزادی.پ۳۶.ط سوم -

کدپستی: ۳۷۵۱۷۴۶۴۲۱
۰۹۹۰۶۴۴۲۹۰۸

۰۲۱۴۶۸۹۷۴۰۹

۰۹۱۲۰۵۳۶۸۳۱